دانلود زیرنویس

Poster

Counterpart - First Season Imdb Flag

  • Year: 2018
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Counterpart.S01E09.WEB   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E09.RMTEAM   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E09.PSA   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E09.HEVC   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E09   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E08.WEB   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E08.RMTEAM   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E08.PSA   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E08.HEVC   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E08.720p.x265.HEVC   lizard
 
Farsi/Persian Counterpart.S01E08   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E07.WEB-DL.iMovie-DL   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E07.WEB-DL   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E07.AMZN.WEB-DL.SiGMA   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E07.720p.x265.WEB-DL.RMTeam   lizard
 
Farsi/Persian Counterpart.S01E07   diyako1
تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول . رسینک کردم  
Farsi/Persian Counterpart.S01E06.WEB   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E06.RMTEAM   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E06.PSA   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E06.HEVC   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E06   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E05.WEB   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E05.RMTEAM   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E05.PSA   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E05.HEVC   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E05   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E04.WEB   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E04.RMTEAM   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E04.PSA   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E04.HEVC   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E04   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03.WEB-DL   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03.WEB.H264-DEFLATE   Ironfist9999
Ironfist9999 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03.The.Lost.Art.of.Diplomacy.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Ironfist9999
Ironfist9999 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03.RMTEAM   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03.PSA   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03.HEVC   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03.720p.WEBRip.x265-HETeam   Ironfist9999
Ironfist9999 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03.480p.WEB.x264-RMTeam   Ironfist9999
Ironfist9999 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Ironfist9999
Ironfist9999 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Ironfist9999
Ironfist9999 
Farsi/Persian Counterpart.S01E03   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E02.WEB   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E02.RMTEAM   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E02.PSA   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E02.HEVC   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E02.Birds.of.a.Feather.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-SiGMA   HosseinM_
فقط هماهنگ کردم 
Farsi/Persian Counterpart.S01E02   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E01.WEB-DL   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E01.The.Crossing.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-SiGMA   HosseinM_
فقط هماهنگ کردم 
Farsi/Persian Counterpart.S01E01.RMTEAM   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E01.PSA   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E01.HEVC   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 
Farsi/Persian Counterpart.S01E01 WebDL   submen
WebDLهماهنگ شده با نسخه دیگری از  
Farsi/Persian Counterpart.S01E01   SajadMarvel
▐ تــــرجـــمـــه از ســــجــــاد مـــــــارول▐ 

View all available subtitles (all languages)