دانلود زیرنویس

Poster

Untouchable Lovers (凤囚凰) Flag

  • Year: 2018
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Untouchable Lovers Episode || E42   Shinigami01
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E41   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E40   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E39   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E38   Shinigami01
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E37   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E36   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E35   Shinigami01
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E34   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E33   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E32   Shinigami01
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E31   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E30   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E29   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E28   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E27   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E23-26   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E22   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E21   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E20   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E18-19   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E17   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E16   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E15   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E14   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E13   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E12   tintin92
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E11   Shinigami01
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E10   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E09   Shinigami01
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E08   Shinigami01
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E07   Shinigami01
Viki 
English Untouchable Lovers Episode || E06   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E05   Shinigami01
Viki  
English Untouchable Lovers Episode || E02~E04   Shinigami01
Viki  
English Episode 01   tintin92
Viki 
Farsi/Persian Untouchable.Lovers.E02.1080p   A.M94
سال نو همگی با تاخیر مبارک . متاسفانه تو ایام عید اصن وقت نکردم زیرنویس سریالا رو براتون آماده کنم . اینم اولین زیرنویس سال 97 + دوستانی ام که سریال princess of lanling king رو دنبال میکنن به زودی زیرنویس قسمت های 8 و 9 قرار میگیره 
Farsi/Persian Untouchable.Lovers.E01.1080p   A.M94
زیرنویس هماهنگ با نسخه وب یا همان ویکی است که تیتراژ آغازین آن حذف شده و مدت زمان این قسمت 41:38 است 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E26   SULTAN_KHILAF
[Episode 25-26] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E25   SULTAN_KHILAF
[Episode 25-26] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E24   SULTAN_KHILAF
[Episode 24] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E23   SULTAN_KHILAF
[Episode 22-23] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E22   SULTAN_KHILAF
[Episode 22-23] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E21   SULTAN_KHILAF
[Episode 21] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E20   SULTAN_KHILAF
[Episode 20] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E19   SULTAN_KHILAF
[Episode 19] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E18   SULTAN_KHILAF
[Episode 18] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E17   SULTAN_KHILAF
[Episode 17] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E16   SULTAN_KHILAF
[Episode 16] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E15   SULTAN_KHILAF
[Episode 15] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E14   SULTAN_KHILAF
[Episode 14] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E13   SULTAN_KHILAF
[Episode 13] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E12   SULTAN_KHILAF
[Episode 11-12] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E11   SULTAN_KHILAF
[Episode 11-12] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E10   SULTAN_KHILAF
[Episode 9-10] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E09   SULTAN_KHILAF
[Episode 9-10] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E08   SULTAN_KHILAF
[Episode 8] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E07   SULTAN_KHILAF
[Episode 7] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E06   SULTAN_KHILAF
[Episode 5-6] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E05   SULTAN_KHILAF
[Episode 5-6] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E04   SULTAN_KHILAF
[Episode 4] Episode 3 menyusul. Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E03   SULTAN_KHILAF
[Episode 3] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E02   SULTAN_KHILAF
[Episode 1-2] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian 凤囚凰.Untouchable Lovers.E01   SULTAN_KHILAF
[Episode 1-2] Visit: https://padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1 
Indonesian Untouchable Lovers (凤囚凰) 13   kenzlam
sub by viki.com episode 13 
Indonesian Untouchable Lovers - 凤囚凰 Ep 05   A.Bu_Ca_Chan
All Video Duration 45:34 , you can follow my IG @chan.yulia 
Indonesian Untouchable Lovers - 凤囚凰 Ep 04   A.Bu_Ca_Chan
All Video Duration 44:35 , you can follow my IG @chan.yulia 
Indonesian Untouchable Lovers - 凤囚凰 Ep 03   A.Bu_Ca_Chan
All Video Version 45:45 
Indonesian Untouchable Lovers - 凤囚凰 Ep 02   A.Bu_Ca_Chan
Durasi 44:32 Youtube Version Follow My IG @chan.yulia 
Indonesian Untouchable Lovers - 凤囚凰 Ep 01   A.Bu_Ca_Chan
Durasi 59:41 youtube Version Follow My IG @chan.yulia for information 
Indonesian Untouchable Lovers (凤囚凰)   kenzlam
(episode 9-10) Visit https//padepokananaknegeri.blogspot.co.id/m=1