Zvezda plenitelnogo schastya / The Captivating Star of Happiness Imdb

  • Release info:
    Vi.phuoc.tinh.quyen.ru.1975.E01.VIE
  • A commentary by
    Karik
  • Do mặc cảm bị bạc đãi hơn hai anh, nên khi may mắn đăng cơ, Nikolai I ra sức củng cố chuyên chế. Trung tuần tháng Chạp năm 1825, một nhóm sĩ quan trẻ gây binh biến đòi truất sa hoàng, rồi chóng thất bại. Một số phải xử tử, số khác phát vãng 7 ngàn dặm. Các cô vợ và tình nhân của họ tìm cách theo đến nơi lưu đày. Phim kết thúc ở khoảnh trời Sibir đượm buồn. Nhan đề mượn một tứ thơ của Aleksandr S. Pushkin.